01 ORALAC

ORALAC, ağız yolundan kullanılan, berrak, renksiz veya soluk kahverengi-sarı, viskoz bir çözeltidir. Yüksek yoğunluklu polietilen şişelerde, ölçek kabı ile birlikte sunulmaktadır. Ozmotik etkili laksatifler grubundan olup, laktüloz içerir. Gaita (dışkı) kıvamının yumuşak olmasının tıbben arzulandığı durumlarda kullanılır.
Ürün kullanım kılavuzu’nu inceleyin.

02 Bu kategorideki ürünler