RESS GLUKOZ 50 – 75 – 100 gr

01 RESS GLUKOZ

Ress GLUKOZ 50 – 75 – 100 gr, Oral glukoz tolerans testi uygulaması öncesinde suda çözelti haline getirilerek kullanılır. Avrupa Farmakopisinde belirtilen standartlara uygundur.
Ürün kullanım kılavuzu’nu inceleyin.

02 Bu kategorideki ürünler